Farfalla

6 products found in Farfalla

Farfalla 126 Bot Dual Zone Wine Chiller
 • $2,519.00
 • $1,999.00
Farfalla 180 Bot Dual Zone Wine Chiller
 • $3,529.00
 • $2,699.00
Farfalla 24 Bot Dual Zone Wine Chiller
 • $829.00
 • $649.00
Farfalla 27 Bot Wine Chiller
 • $799.00
 • $669.00
Farfalla 43 Bot Wine Chiller
 • $1,088.00
 • $850.00
Farfalla 75 Bot Wine Chiller
 • $1,388.00
 • $1,120.00