Farfalla

6 products found in Farfalla

Farfalla 126 Bot Dual Zone Wine Chiller
 • $2,519.00
 • $1,749.00
Farfalla 18 Bot Thermoelectric Dual Zone Wine Chiller
 • $469.00
 • $450.00
Farfalla 18 Bot Thermoelectric Wine Chiller
 • $309.00
 • $288.00
Farfalla 180 Bot Dual Zone Wine Chiller
 • $3,529.00
 • $2,399.00
Farfalla 24 Bot Dual Zone Wine Chiller
 • $829.00
 • $609.00
Farfalla 27 Bot Wine Chiller
 • $799.00
 • $630.00